Jdi na obsah Jdi na menu
 


Etika, Spolupráce, Udržitelnost, Soběstačnost, Soudržnost a Rovnováha pro Česko

25. 6. 2019

Toto je první článek, který pojednává o detailnějšich souvislostech, které jsou klíčové pro udržení výše jmenovaných ctností, které tvoří základ pro veškerý pozemský a lidský život v etických světech (zde svět Země).
Ve světě, kde žijeme, panuje určitý pořádek, řád, smysl, organizace i organizování. Životy lidí, kterými jsme svědky a součástmi, podléhají jednak přírodním, vesmírným, případně jiným principům, tak i společenským normám, tradicím, zvykům, apod.
Každá z těchto charakteristik, rysů společnosti, může nabývat jak etických (z pohledu pro světlo), tak i chaotických (z pohledu pro světlo) jevů.
Z pohledu světla je pro zachování dlouhodobého života nutné, aby celek, který je prvotní, primární pro zajišťování kvality pro jednotlivé součásti života, disponoval určitými hodnotami neboli (či případně, a, rovněž, a také) ctnostmi.
Česká Republika, Česko, se v dnešní dny ocitá v době, kdy každodenním respektováním 5 (pěti) základních humánních hodnot (ctností) lze dojít k rovnováze celku a s tím spojeného bohatství (abundance) a nekonečného zajištění společnosti jako celku po neomezeně dlouho. Jinými slovy, doby, které jsou některým z nás známy (popřípadě všem z nás známy), a kterých byl tento Svět Země svědkem, jsou již v tyto dny minulostí.
Jak Svět Země, Galaxie Mléčná Dráha, náš Vesmír, náš SubVesmír (včetně všech časoprostorů (i těch německých digitálních), rovin, dimenzí a hranic), naše Existence i vyšší celky nad naší Existencí (například dílčí soubory existencí) prošly dokončením dlouhé etapy vývoje, ve které bylo pro mnohé ze světů, které jsou součástmi těchto celků, potřeba vysvětlit a objasnit (na základě principu hmotné tvorby ve stvořených světech) povahu vzájemné existence Světla a Temnoty.
V celém našem Vesmíru včetně dílčích úseků naší existence bylo díky vzájemné spolupráci mezi Světlem dosaženo dostatečné kvality k tomu, aby veškerá existence včetně nadexistenčních celků již nepodléhala Temnotě. V tuto dobu probíhá proces stabilizace, který pro Svět Země zajišťuje Svět Arktura, Svět který vznikl tvůrčí činností Stvořitelů Prvotních Světelných i Stvořitelů Prvotních Všech Dob, Světelných, a je koncipován už od samého začátku vstříc vyšším spolupracem (a menšímu vyhrocení Světla a Temnoty). Díky těmto a dalším spolupracem bylo dosaženo pozitivní bilance Světla v systémech Stvoření, které je možné zcela oprostit od Temnoty. K úplnému oproštění se od Temnoty (až na individuální úroveň každého z nás) je velice nutné, přímo klíčové, aby bylo z vlastní iniciativy, vědomě dosaženo stavu rovnováhy, který nastane po 100% hodnotách všech ctností, které tuto rovnováhu tvoří.
Jinak řečeno, dosáhnu li v životě postupnou vědomou činností v respektování všech ctností 100% hodnot u všech nezbytných, hlavních z nich, objeví se v mém životě rovnováha.